Dolor crònic

PREGUNTES SOBRE EL DOLOR
Què produïx el dolor?”

L’organisme té mecanismes que ens protegixen del dolor, si no fóra així sentiríem constantment els nostres músculs i articulacions, es creu que en la Fibromialgia estos mecanismes no funcionen bé, per la qual cosa percebem més el dolor

 Com és el dolor en la Fibromialgia?”

El llindar del dolor es troba reduït en la fibromialgia, açò significa que tot dol més, inclús els estímuls no dolorosos, com per ex. les carícies (alodinia). Existix a més una hiperalgesia, és a dir, que dol més qualsevol estímul, per exemple un pessic pot resultar més dolorós del normal.

El dolor pot ser profund, s’origina en els teixits més profunds (articulacions, vísceres, lligaments, tendons i músculs), és un dolor sord i difús, que es complica si va acompanyat de contractura. Encara que també pot ser superficial, es troba en zones més externes de l’epidermis i s’activa amb un simple fregament.

 “Per què si tinc molt de dolor he d’anar al psicòleg, estic boja?”

Els trastorns de dolor crònic produïxen símptomes psicològics com l’ansietat o la depressió, perque viure dia a dia amb el trastorn fa que la nostra vida es torne més complicada i que moltes vegades ens supere.

Hem de recordar que el dolor és una de les situacions més aversives que existixen i a més cal afegir els seus molestos símptomes secundaris.

El psicòleg et va a ensenyar com millorar el teu estat anímic, com disminuir la teua ansietat i equilibrar l’activitat i el descans i de manera indirecta, millorar el teu dolor. A més el tractament psicològic te ajudarà a fer que acceptes el que t’ocorre i aprengues a viure amb el dolor.

“Per què diuen que el dolor se somatitza, que és psicològic? Jo tinc molt de dolor i és real.

El dolor sempre és una experiència subjectiva, dos persones portaran el mateix dolor de diferent manera, inclús la mateixa persona en una ocasió pot suportar un dolor que en un altre moment li invalida totalment. La ment (el psicològic) i el cos (somàtic) tenen molta relació. Si el teu cos està malament per un dolor crònic estàs malament psicològicament i al revés.

Els factors psicològics (el teu estat d’ànim, el teu nivell d’ansietat, la irritabilitat, etc) modulen el dolor, però tot tipus de dolor, un dolor agut (ex. Un mal de queixal) i un dolor crònic com la Fibromialgia. Imagina un dolor molt fort de cap, ho portaràs pitjor si vas a l’hospital a visitar un malalt que si és el dia del teu aniversari. Que el dolor siga psicològic no significa que siga simulat

TERÀPIA PSICOLÒGICA PER A FER ENFRONT DEL DOLOR

Sobre de la importància del tractament psicològic en el tractament de la FM i el paper de la persona afectada, Alejandra ens diu:

“Els símptomes psicològics (ansietat i depressió) formen part dels símptomes  secundaris de la  fibromialgia. Són comuns a un gran nombre d’afectats i cronifican i agreugen el quadro. Per eixe motiu el seu tractament és fonamental per al funcionament global del pacient i per a la seua adherència a altres tractaments (per exemple., farmacològics).

La vida d’una persona que patix fibromialgia canvia amb la malaltia. Totes les àrees vitals del subjecte: família, treball, parella, amics, etc., es veuen afectades.  Per este motiu la labor del psicòleg és fer que el pacient trobe el seu camí, que entenga el que li ocorre i que sàpia com canviar la seua vida.

En la teràpia psicològica el subjecte és Actiu (ha de ser ell qui modifique els seus hàbits, les seues conductes, les seues emocions, etc.), i encara que els canvis són lents a curt termini; a llarg termini són duradors i enfortixen l’autoestima del subjecte.

Quan apareix un trastorn crònic l’afectat pot passar per distintes fases:

  • La negació :“açò no em pot ocórrer a mon”
  • La ràbia: “no és just”
  • La tristesa: “és terrible no podré viure així”

I finalment l’acceptació: “he d’aprendre a viure amb la fibromialgia”

AutoraAlejandra Martín Fernández. Psicóloga Clínica y máster en Terapia de Conducta