Tipus d’autoestima

autoestima

 

TIPUS D’AUTOESTIMA

  • BAIXA – ALTA
  • ESTABLE – INESTABLE

Que l’autoestima siga alta o baixa és insuficient, necessitem una altra dimensió per a conéixer-la més en profunditat: l’estabilitat. Segons s’adapta als esdeveniments vitals, fluctua.

Per tant tenim quatre  tipus d’autoestimes:

  1. Alta  estable
  2. Alta  inestable
  3. Baixa estable
  4. Baixa inestable
  5. Baixa  inestable

 

ALTA ESTABLE

ALTA INESTABLE

Poques fluctuacions en la quotidianitat Fluctuacions importants en resposta a situacions quotidianes
Poca autopromoció Molta autopromoció
Poca autodefensa i justificació de les crítiques o fracassos menors Molta energia en l’autodefensa i justificació
Escolta racional de les crítiques Escolta emocional de les crítiques

 

BAIXA ESTABLE

BAIXA INESTABLE

Poques fluctuacions en la quotidianitat Possibles fluctuacions cap amunt
Estats emocionals regularment negatius Estats emocionals mixtos: negatius però amb moments positius
No hi ha esforços per a augmentar l’autoestima Esforços per a augmentar l’autoestima
Convicció de la inutilitat de perseguir objectius personals Desitjabiliat social  que allunye dels interessos personals

*Exercici per a casa: durant esta setmana has d’estar atent a les coses que has fet bé i aquelles que no han eixit tan bé com a pensaves. Anota un exemple de cada un d’ells i tracta d’analitzar com t’has sentit.

FUENTE:  

Guía Fibromialgia: Talleres Psicológicos.  (Alejandra Martín Fernández. Psicóloga de Avafi)

TRADUCCIÓN  A VALENCIANO:  Karmeta (original castellano en la GUÍA citada) :

Por Admin