Participació ciutadana en Avafi.

AVAFI ET CONVIDA A LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ CIUDATANA

No és un concurs. No hi ha premiats/as. Es PUBLICARÀ UN LLIBRE amb els  treballs presentats, que complisquen les bases. (Per participar et correspondran 2 exemplars gratuïts) Cada soci/a de Avafi tindrà 1 exemplar, gratuït,

TÍTOL DEL LLIBRE: UN DIA MÉS (amb la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica)

Aquesta convocatòria té com a finalitat AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES DE AVAFI.

Es busca la manifestació de sentiments, davant la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga crònica o altres malalties, a través de l’expressió artística (escriptura i fotografia) PER MITJÀ DE SITUACIONS REALS O IMAGINÀRIES. (FI DEL TERMINI DE LLIURAMENT 7 DE  SETEMBRE DE 2022)

B A S E S:

  • Poden participar totes les persones que ho desitgen, estiguen o no associades a Avafi, tinguen o no aquestes malalties (Fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica).
  • Ha de ser un treball no publicat en cap mitjà, (paper o internet.) i la persona que ho presenta es fa responsable de ser el/la autor/a
  • Tema: Com som capaços d’afrontar, cada dia, tot el que ens aporte, siga bo o menys bo.
  • Títol ———lliure
  • Modalitats: (pots presentar 3 treballs, en total, de la modalitat omodalitats que desitges)

o Relat(No més de 2 folis lletra Arial 12 ). (format word) (castellà o valencià)

o Poema (No més de 30 versos lletra Arial 12) (format word) (castellà o valencià)

o Fotografia(blanc i negre o color) acompanyada de breu comentari.(cast.o valenc.)

Ha d’enviar-se per e-mail en format documente Word  (no pdf) i si és fotografia, el format és jpg, a l’adreça de correu avafi.secretaria@hotmail.com

  • AL FINAL DEL TREBALL POSES LES TEUES DADES PERSONALS: NOM, COGNOMS, DNI, NUMERE DE SOCI/A (SI HO ERES), TELÈFON, ADREÇA E-mail
  • En l’Assumpte del correu, poses el títol del treball i el teu nom o pseudònim.

(FI DEL TERMINI DE LLIURAMENT 7 DE SETEMBRE DE 2022)

Avafi considera que els/as autors/as dels treballs són propietat de la persona que els presenta.

No obstant això, pe lfet de participar en aquesta publicació, Avafi- Associació Valenciana d’Afectats de Fibromiàlgia, es reserva el dret de publicar-los, sense límit temporal i en els mitjans de què dispose, si així ho considera oportú (web, facebook, etc) i sense reportar contraprestació económica o d’un altre tipus per a els/as autors/as amb l’única obligació de citar la seua autoria o pseudònim.

El/la autor/a manifesta que el seu/els seus treballs presentats no han sigut publicats en cap mig i es fa responsable de la seua autoria.

Informem que els actes relacionats amb aquesta convocatòria podrien originar imatges que podrem usar en la web, facebook o publicacions de Avafi.

LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTA CONVOCATÒRIA IMPLICA L’ACCEPTACIÓ DE LES SEUES BASES-

Per admin