Participació ciutadana 2020

VALENCIÀ

AVAFI ET CONVIDA A PARTICIPAR EN EL NOU LLIBRE D’ESTIU 2020

No és un concurs. No hi ha premiats/des. Es publicaran els treballs presentats que complisquen les bases.

TÍTOL DEL LLIBRE :  POC A POC  (avançant amb la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica)

Aquesta convocatòria  té com a finalitat  AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES DE AVAFI

Es busca la manifestació de sentiments, davant aquestes malalties, a través de l’expressió artística (escriptura i fotografia)

BASES:

–         Poden participar totes les persones que ho desitgen, estiguen o no associades a Avafi, tinguen o no aquestes malalties (Fibromiàlgia i/o Síndrome de Fatiga Crònica).

–         Pots convidar al fet que participen  a familiars i amistats.

–         Ha de ser un treball no publicat en cap mitjà, (paper o internet.) i la persona que ho presenta es fa responsable de ser el/la autor/a

–         Tema: «Com avancem en la vida malgrat la malaltia»

–         Títol : lliure.

–         Modalitats :  (pots participar en 2 modalitats, si ho desitges)

o        Relat ( No més de 2 folis lletra grandària 12 ). (format word)

o        Poema.(No més de 30 versos) (format word)

o        Fotografia ( blanc i negre o color) acompanyada de breu comentari.

–         Ha d’enviar-se per e-mail en format documente Word (no pdf) i si és fotografia, el format és jpg, a l’adreça de correu avafi.secretaria@hotmail.com

–         En l’Assumpte del correu, poses el títol del treball i el teu nom o pseudònim

La  fulla d’autorització  ha de ser retornada una vegada emplenada, juntament amb el treball, SIGNADA PER LA PERSONA AUTORA.  Sense aquesta fulla de consentiment, el treball no podrà ser publicat. (LA TENS AL FINAL D’AQUEST ESCRIT PER A DESCARREGAR-LA)

–         Pot estar escrit en castellà o valencià.

–         AMB ELS TREBALLS QUE ES PRESENTEN EDITAREM UN LLIBRE TITULAT «POC A POC» Cada treball tindrà un número per ordre d’entrada i es publicaran seguint aquest ordre.

–         Si alguna de les persones que escriuen no desitja que el seu nom es publique, ha d’indicar-lo i triar un pseudònim.

–         L’ÚLTIM DIA PER A ENTREGAR ÉS EL DILLUNS 24 D’AGOST 2020

Qualsevol dubte que et sorgisca després d’aquesta lectura no dubtes a escriure a : avafi.secretaria@hotmail.com.

Esperem la teua participació i que convides a participar a molta gent.

CASTELLANO

AVAFI TE INVITA A PARTICIPAR EN EL NUEVO LIBRO DE VERANO 2020

 No es un concurso. No hay premiados/as. Se publicarán los trabajos presentados que cumplan las bases

TÍTULO DEL LIBRO :  POC A POC  (avançant amb la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica)

Esta convocatoria  tiene como finalidad  FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE AVAFI

Se busca la manifestación de sentimientos, ante estas dolencias, a través de la expresión artística (escritura y fotografía)

BASES:
 • Pueden participar todas las personas que lo deseen, estén o no asociadas a Avafi, tengan o no estas enfermedades (Fibromialgia y/o Síndrome de Fatiga Crónica).
 • Puedes invitar a que participen  a familiares y amistades  
 • Debe ser un trabajo no publicado en ningún medio, (papel o internet.) y la persona que lo presenta se hace responsable de ser el/la autor/a
 • Tema: «Cómo avanzamos en la vida a pesar de la enfermedad»
 • Título libre.
 • Modalidades : (puedes participar en 2 modalidades, si lo deseas)
  • Relato ( No más de 2 folios letra tamaño 12 ). (formato word)
  • Poema (No más de 30 versos) (formato word)
  • Fotografía ( blanco y negro o color) acompañada de breve comentario.
 • Debe enviarse por e-mail en formato documento Word(no pdf) y si es fotografía, el formato es jpg, a la dirección de correo  avafi.secretaria@hotmail.com
 • En el Asunto del correo, pones el título del trabajo y tu nombre o pseudónimo

Como veis os adjuntamos una hoja de autorización que debe ser devuelta una vez cumplimentada, junto con el trabajo, FIRMADA POR LA PERSONA AUTORA.  Sin esta hoja de consentimiento, el trabajo no podrá ser publicado.

 • Puede estar escrito en castellano o valenciano.
 • CON LOS TRABAJOS QUE SE PRESENTEN EDITAREMOS UN LIBRO TITULADO «POC A POC» Cada trabajo tendrá un número por orden de entrada y se publicarán siguiendo este orden.
 • Si alguna de las personas que escriben no desea que su nombre se publique, debe indicarlo y elegir un pseudónimo.
 • EL ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR ES EL LUNES 24 DE AGOSTO 2020

Cualquier duda que te surja tras esta lectura no dudes en escribir a avafi.secretaria@hotmail.com.

Esperamos tu participación y que invites a participar a mucha gente.

no digas que no puedes sin haberlo intentado primero

AUTORIZACION POC A POC PARA DESCARGAR

Por Admin