Llibre Sentiments

VALENCIÀ

La Generalitat, a través del foment de la transparència i la participació ciutadana, té com a objectiu estimular la dinàmica participativa de la població promovent que siguen els propis integrants d’un col•lectiu els que promoguen iniciatives i instruments de participació activa. La participació és d’aquesta manera, la forma de vincular-se a un projecte col•lectiu i d’implicar-se la ciutadania en les decisions i actuacions de les institucions públiques. Aquest llibre “Sentiments” ha nascut gràcies a l’aprovació d’un projecte que la nostra treballadora social ha presentat a aquesta convocatoria.

Es demanava manifestar sentiments a través de l’expressió artística (escrits i imatges) i s’ha aconseguit. Cada relat, cada imatge, cada vers, parlen o no de sentiments, els porten reflectits, ens fan sentir.

Cada línia és un granet d’arena, una pedra que farà paret, una mà d’ajuda en la gran tasca d’informar, conscienciar sobre la FM i la SFC i la seua acció tantes vegades devastadora

Enfront d’expressions dramàtiques, abatudes, “no soc la que era” subjau la força, l’ànim per a no rendir-se, l’amor cap a la pròpia persona, el desig d’aconseguir els somnis, el missatge de “millor  o pitjor, però pots” la importància del moment del “ara”

Hi ha relats que parlen de viatges, “jo no podria” diran, tal vegada, en llegir-los, però.. I per què no?

Aprendrem paraules que mai hem sentit (ho dic per mi) però precioses en si mateixes i en el seu missatge

Tant als qui estaven en RELATS i han tornat com als qui han participat per primera vegada.. BENVINGUTS i GRÀCIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ.

A TOTES LES PERSONES QUE TINGUEN LA SORT DE TINDRE AQUEST LLIBRE A LES SEUES MANS, NO DEIXEN DE LLEGIR-LO, EL VAL.

Els socis i sòcies de Avafi, només han de passar per l’associació amb el seu carnet de soci/a.

CASTELLANO

La Generalitat, a través del fomento de la transparencia y la participación ciudadana, tiene como objetivo estimular la dinámica participativa de la población promoviendo que sean los propios integrantes de un colectivo los que promuevan iniciativas e instrumentos de participación activa. La participación es, de esta manera, la forma de vincularse a un proyecto colectivo y de implicarse la ciudadanía en las decisiones y actuaciones de las instituciones públicas. Este libro “Sentiments” ha nacido gracias a la aprobación de un proyecto que nuestra trabajadora social ha presentado a esta convocatoria.

Se pedía manifestar sentimientos a través de la expresión artística (escritos e imágenes) y se ha conseguido. Cada relato, cada imagen, cada verso, hablan o no de sentimientos, los llevan reflejados, nos hacen sentir.

 Cada línea es un granito de arena, una piedra que hará pared, una mano de ayuda en la gran tarea de informar, concienciar sobre la FM y la SFC y su acción tantas veces devastadora.

Frente a expresiones dramáticas, abatidas, “no soy la que era” subyace la fuerza, el ánimo para no rendirse, el amor hacia la propia persona, el deseo de conseguir los sueños, el mensaje de “mejor  o peor, pero puedes” la importancia del momento del “ahora”

Hay relatos que hablan de viajes, “yo no podría” dirán, tal vez, al leerlos, pero.. Y por qué no?

Aprenderemos palabras que nunca hemos oído (lo digo por mí) pero preciosas en sí mismas y en su mensaje

Tanto a quienes estaban en RELATS y han vuelto como a quienes han participado por primera vez.. BIENVENIDOS y GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN.

A TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN LA SUERTE DE TENER ESTE LIBRO En SUS MANOS, NO DEJAN DE LEERLO, EL VALE.

Los socios y socias de Avafi, solo tienen que pasar por la asociación con su carné de socio/a para recibirlo.

LLIBRE SENTIMENTS descarregar

ACTO DE PRESENTACIÓN

 

Por admin