L’ASSERTIVITAT, els teus drets i necessitats

L’ASSERTIVITAT, els teus drets i necessitats

La forma d’interaccionar amb els altres pot convertir-se en una font considerable d’estrés en la vida. L’entrenament assertiu permet aprendre a defendre els nostres drets i necessitats d’una forma adequada, sense ferir a l’altre ni ser agredit. L’assertivitat és una habilitat social, per tant es pot aprendre amb l’entrenament adequat.

El primer pas en l’entrenament assertiu és identificar els tres estils bàsics possibles en tota conducta interpersonal:

         Estil agressiu. 

La persona que utilitza este estil pensa que els seus drets i necessitats estan per damunt dels dels altres i per a aconseguir-los usarà l’acusació, l’insult, l’amenaça i tot allò que necessite per a fer-se respectar. Les seues relacions socials seran desequilibrades (els altres et temen o t’odien) però és un preu que no li importa pagar a l’agressiu perquè aconseguix el que vull. Pensen “Jo guanye tu perds”.

         Estil passiu.

La persona que utilitza este estil anteposa els drets i necessitats dels altres als seus propis, pel que la seua autoestima estarà baixa i tindrà unes relacions socials desequilibrades (és la “estoreta” que es deixa xafar i els altres xafen). Se senten dominats per la culpa, creuen que han de ser volguts per tot el món. Pensen: “Jo perd tu guanyes”:

 • No saben marcar límits
 • Eludixen els conflictos
 • Sobre-empatitzen (es posen massa en el lloc de l’altre)
 • Estan atrapats en el paper d’amables, bons, simpàtics, etc.
 • Es culpen quan es neguen a fer quelcom
 • No saben trencar les relacions amb gent poc considerada
 • Demanen disculpes constantment
 • S’infravaloren i desprecien: “només sóc un simple empleat”, “mai m’assabente de res”, etc.
 • Relativitzen els seus punts de vista: “Potser”, “alguna vegada”, etc.
  Estil assertiu

La persona aconseguix l’equilibri entre els seus drets i necessitats i els dels altres. Són persones amb bona autoestima i unes relacions socials equilibrades i verdaderes, no es creuen superiors als altres però tampoc inferiors. Pensen: “hui guanye jo, demà ganes tu, o els dos guanyem i els dos perdem”.

                                             Drets bàsics

Hi ha uns drets bàsics que hem de conéixer per a ser assertius, cada persona:

 • Té dret a ser el primer
 • Té dret a cometre errors
 • Té dret a tindre les seues pròpies opinions i creences
 • Té dret a canviar d’idea, opinions i creences
 • Té dret a expressar una crítica i a protestar per un tracte injust
 • Té dret a demanar un aclariment
 • Té dret a demanar ajuda o suport emocional
 • Té dret a sentir i expressar dolor
 • Té dret a ignorar els consells dels altres
 • Té dret a rebre el reconeixement per un treball ben fet
 • Té dret a negar-se a una petició, a dir: NO
 • Té dret a estar només, encara que els altres desitgen la seua companyia
 • Té dret a no justificar-se davant dels altres
 • Té dret a no responsabilitzar-se dels problemes dels altres
 • Té dret a no anticipar-se als desitjos i necessitats dels altres i a no haver d’intuir-los
 • Té dret a no estar pendent de la bona voluntat dels altres, o de l’absència de mala idea en les accions dels altres
 • Té dret a respondre, o no fer-ho
 • Té dret a ser tractat amb dignitat
 • Té dret a tindre les seues pròpies necessitats i que siguen tan importants com les dels altres
 • Té dret a experimentar i expressar els seus propis sentiment, així com a ser el seu únic jutge
 • Té dret a detindre’s i pensar abans d’actuar
 • Té dret a demanar el que vol
 • Té dret a fer menys del que és capaç de fer
 • Té dret a decidir què fer amb el seu cos, temps, i propietat
 • Té dret a rebutjar peticions sense sentir-se culpable o egoista
 • Té dret a qualsevol cosa mentres no vulnere els drets d’una altra persona

Les persones assertives tenen una autoestima alta i estable, saben els que són, es volen, es cuiden i s’accepten, per això es respecten i es fan respectar pels altres.

BIBLIOGRAFIA

La asertividad: Expresión de una sana Autoestima” (1996) Olga Castanyer. Descleé de Brouwer colección Serendipity.

“¿Porqué no logro ser asertivo?” (2001)Olga Castanyer y Estela Ortega. Descleé de Brouwer colección Serendipity.

“Cómo defenderse de los ataques verbales” (2004) Barbara Berckhan. RBA

 Cómo mejorar tus habilidades sociales” (2003) Elia Roca. ACDE Ediciones (Valencia)

AutoraAlejandra Martín Fernández. Psicóloga Clínica y máster en Terapia de Conducta

There is one comment

Comments are closed.