Convocatoria «ESCALONES»

AVAFI ET CONVIDA A PARTICIPAR EN EL NOU LLIBRE D’ESTIU, 2023

ESCALONS

És el títol del llibre que Avafi proposa en la pròxima edició, 2023, per a facilitar la participació de tota persona que desitge col·laborar.

No necessites ser soci/a, ni patir malalties

No és un concurs. No hi ha premiats/as. Es PUBLICARÀ UN LLIBRE amb els treballs presentats, que complisquen les bases. (Per participar et correspondran 2 exemplars gratuïts).

Cada soci/a de Avafi tindrà 1 exemplar, gratuït,

Aquesta convocatòria té com a finalitat AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA DES DE AVAFI. AMB L’AJUDA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Es busca la manifestació de sentiments, emocions, vivències, etc… davant situacions de la vida,(reals o imaginades) a través de l’expressió artística (escriptura i fotografia).

TÍTOL DEL LLIBRE: ESCALONES

TEMA: L’escala de la vida.

TÍTOL…. (lliure)

Recorda format  word, font Arial 12, interlineat 1,5

(FI DEL TERMINI DE LLIURAMENT 24 juliol 2023.)

BASES COMPLETES EN llibre avafi- 2023- escalons

                                                *  *  *  

AVAFI TE INVITA A PARTICIPAR EN EL NUEVO LIBRO DE VERANO, 2023

ESCALONES

Es el título del libro que Avafi propone en la próxima edición, 2023,  para facilitar la participación de toda persona que desee colaborar.

No necesitas ser socio/a, ni padecer enfermedades

No es un concurso. No hay premiados/as. Se PUBLICARÁ UN LIBRO con los trabajos presentados, que cumplan las bases. (Por participar te corresponderán 2 ejemplares gratuitos).

Cada socio/a de Avafi tendrá 1 ejemplar, gratuito,

 Esta convocatoria tiene como finalidad FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESDE AVAFI, CON LA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Se busca la manifestación de sentimientos, emociones, vivencias, etc… ante situaciones de la vida,(reales o imaginadas) a través de la expresión artística (escritura y fotografía)

TÍTULO DEL LIBROESCALONES

TEMA: la escalera de la vida.

TÍTULO…. (libre)

Recuerda formato word, fuente Arial 12, interlineado 1,5

(FIN DEL PLAZO DE ENTREGA 24 julio 2023.)

BASES COMPLETAS EN LIBRO AVAFI 2023- ESCALONES

Por Admin